REGULAMIN SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO Z TECHNIKI UWALNIANIA:

Gwarantuję całkowitą anonimowość. Państwa dane nigdy nie będą udostępniane, przekazywane, przetwarzane ani sprzedawane.

1. Przystępując do korzystania z Usługi, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Anetą Łanocha a Klientem.

3. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w pełni zdrowe, nie będące w żadnej terapii medycznej psychologicznej, psychiatrycznej, itp., w szczególności wspomaganej lekami. 

4. Uzyskanych informacji nie można traktować, jako profesjonalnej opieki czy pomocy medycznej. W trakcie szkolenia Prowadząca zadaje pytania, wywołujące różnego rodzaju emocje, które należy uwolnić. Klient ponosi 100% odpowiedzialność za wykorzystanie poznanej techniki uwalniania co oznacza, że efekty procesu należą w pełni do Uczestnika. 

5. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji, w tym  na temat jego wieku (pełnoletność) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych oraz jego stanu zdrowia psychicznego.

6. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług w formie Szkolenia z Technik Uwalniania On-Line. Wygląda to w następujący sposób: po zapoznaniu się z "Informacją "o technice i zaakceptowaniem regulaminu oraz opłaceniem spotkania i ustaleniu terminu, wysyłany jest na wskazany przez Klienta  e-mail link do spotkania GOOGLE MEET. Spotkanie trwa 1 godzinę. Prowadząca dokłada wszelkich starań, żeby świadczone usługi były na najwyższym poziomie.

7. Opłatę w wysokości 300 zł za godzinę należy dokonać na przesłany numer konta przed spotkaniem.  Numer konta 62 1020 5242 0000 2602 0501 3760, w tytule przelewu proszę wpisać imię i termin spotkania.

8. Prowadząca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

9.  Prowadząca szkolenie zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach szkolenia.

10. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie.

11.  Odkryj-moc-w-sobie.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.

12. Przystępując do usługi Klient akceptuje powyższe warunki Regulaminu oraz RODO.

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez UWALNIANIE Aneta Łanocha w celach związanych z wykonywaniem usług szkolenia z technik uwalniania.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2013r., poz. 1422 ze zm.) od UWALNIANIE Aneta Łanocha

Dane osobowe przetwarzane są w celu dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług , na podstawie udzielonej zgody poprzez wypełnienie powyższego formularza, oraz w celach marketingowych w postaci: ofert promocyjnych, informacji o nowych produktach, przesyłanych drogą email.

Odbiorcą danych osobowych będą: UWALNIANIE Aneta Łanocha, personel UWALNIANIE Aneta Łanocha oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres ane[email protected] żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres [email protected] żądania wraz z podaniem danych użytkownika oraz wniesienia skargi do: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przedstawienia oferty i informacji handlowych dotyczących działalności UWALNIANIA Aneta Łanocha.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Koszyk

Koszyk jest pusty.