REGULAMIN SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO Z TECHNIKI UWALNIANIA:

Gwarantuję całkowitą anonimowość. Państwa dane nigdy nie będą udostępniane, przekazywane, przetwarzane ani sprzedawane.

1. Przystępując do korzystania z Usługi, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Anetą Łanocha a Klientem.

3. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w pełni zdrowe, nie będące w żadnej terapii medycznej psychologicznej, psychiatrycznej, itp., w szczególności wspomaganej lekami. 

4. Uzyskanych informacji nie można traktować, jako profesjonalnej opieki czy pomocy medycznej. W trakcie szkolenia Prowadząca zadaje pytania, wywołujące różnego rodzaju emocje, które należy uwolnić. Klient ponosi 100% odpowiedzialność za wykorzystanie poznanej techniki uwalniania co oznacza, że efekty procesu należą w pełni do Uczestnika. 

5. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji, w tym  na temat jego wieku (pełnoletność) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych oraz jego stanu zdrowia psychicznego.

6. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług w formie Szkolenia z Technik Uwalniania On-Line. Wygląda to w następujący sposób: po zapoznaniu się z "Informacją "o technice i zaakceptowaniem regulaminu oraz opłaceniem spotkania i ustaleniu terminu, wysyłany jest na wskazany przez Klienta  e-mail link do spotkania GOOGLE MEET. Spotkanie trwa 1 godzinę. Prowadząca dokłada wszelkich starań, żeby świadczone usługi były na najwyższym poziomie.

7. Opłatę w wysokości 150 zł za godzinę należy dokonać na przesłany numer konta przed spotkaniem.

8. Prowadząca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

9.  Prowadząca szkolenie zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach szkolenia.

10. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie.

11.  Odkryj-moc-w-sobie.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.

12. Przystępując do usługi Klient akceptuje powyższe warunki Regulaminu oraz RODO.

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez UWALNIANIE Aneta Łanocha w celach związanych z wykonywaniem usług szkolenia z technik uwalniania.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2013r., poz. 1422 ze zm.) od UWALNIANIE Aneta Łanocha

Dane osobowe przetwarzane są w celu dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług , na podstawie udzielonej zgody poprzez wypełnienie powyższego formularza, oraz w celach marketingowych w postaci: ofert promocyjnych, informacji o nowych produktach, przesyłanych drogą email.

Odbiorcą danych osobowych będą: UWALNIANIE Aneta Łanocha, personel UWALNIANIE Aneta Łanocha oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres aneta.lanocha@gmail.com żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres aneta.lanocha@gmail.com żądania wraz z podaniem danych użytkownika oraz wniesienia skargi do: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przedstawienia oferty i informacji handlowych dotyczących działalności UWALNIANIA Aneta Łanocha.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 .